Občina Velika Polana

Kanalizacija in čistilna naprava Velika Polana


Vključuje naselja Brezovica, Velika Polana, Mala Polana.

Na območju vseh treh naselij Občine Velika Polana bo zgrajeno podtlačno kanalizacijsko omrežje – vakuumska kanalizacija, vključno s podtlačno vakuumsko postajo. Zgrajeno kanalizacijsko omrežje bo omogočilo odvajanje odpadnih voda od posameznih gospodinjstev. Za potrebe čiščenja teh voda bo zgrajena biološka čistilna naprava kapacitete 2.000 PE. Občina Velika Polana je v celoti v območju Natura 2000. Trajnost sobivanja človeka in zaščitene flore in favne področij Nature 2000 je dolgoročno možno izključno z vzpostavljanjem takšnih pogojev, ki so v dobrobit enih in drugih. S tem projektom bo omogočeno odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode za 1.541 prebivalcev oziroma za vse prebivalce Občine Velika Polana.

Vrednost projekta je 4.017.180 €.

Upravljanje in vzdrževanje kanalizacije in čistilne naprave Velika Polana bo po končani izgradnji prevzel režijski obrat Občine Velika Polana.

Kanalizacija in čistilna naprava Velika Polana bo predvidoma končana v začetku leta 2011.

Dolinska kanalizacija – celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure je skupni projekt šestih pomurskih občin: Beltinci, Dobrovnik, Lendava, Moravske Toplice, Razkrižje in Velika Polana.

Koordinator skupine projektov Dolinska kanalizacija je Občina Velika Polana.

Koordinator projekta:

Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana
T: +386 (0)2 577 67 50
www.velika-polana.si


Projektna pisarna:

Branka Bensa, univ.dipl.ekon.
T: +386 (0)2 577 62 80
www.eko-park.si

Politika piškotkov