Predstavitev

Poglavitni namen projekta Dolinska kanalizacija je odpraviti vrsto let trajajočo problematiko odvajanja in čiščenja odpadnih fekalnih voda, ki imajo negativne posledice na okolje in zdravje ljudi. Fekalne vode so speljane v individualne greznice, ki so po večini izdelane nevodotesno in pretočno z iztoki v obcestne ali druge jarke, kar povzroča težave s smradom, nevarnostjo bakterijskih okužb ... »

Aktivnosti

V okviru Dolinske kanalizacije so vključeni naslednji posamezni projekti:
 • kanalizacija in čistilna naprava Beltinci
 • kanalizacija Dobrovnik
 • kanalizacija Lendava
 • kanalizacija Moravske Toplice
 • kanalizacija in čistilna naprava Razkrižje
 • kanalizacija in čistilna naprava Velika Polana. »

Prednosti

Projekt Dolinska kanalizacija ima vrsto pozitivnih, posrednih in neposrednih učinkov:
 • z izboljšano pitno vodo vpliv na izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalstva,
 • zmanjšanje onesnaženosti in ogroženosti voda,
 • zmanjšanje onesnaženosti naselij in okolja,
 • estetski vplivi,
 • izboljšanje kakovosti voda, ... »


Financiranje

Finančna ocenjena vrednost celotne skupine projektov Dolinska kanalizacija znaša 27.277.460,00 €. Predviden zaključek projekta Dolinska kanalizacija je v letu 2013. »

Dolinska kanalizacija – celostno urejanje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda in varovanje vodnih virov na spodnjem povodju reke Mure je skupni projekt šestih pomurskih občin: Beltinci, Dobrovnik, Lendava, Moravske Toplice, Razkrižje in Velika Polana.

Koordinator skupine projektov Dolinska kanalizacija je Občina Velika Polana.

Koordinator projekta:

Damijan Jaklin, župan Občine Velika Polana
T: +386 (0)2 577 67 50
www.velika-polana.si


Projektna pisarna:

Branka Bensa, univ.dipl.ekon.
T: +386 (0)2 577 62 80
www.eko-park.si

Politika piškotkov